Je huis tijdelijk verhuren

Dit artikel is geschreven in samenwerking met DAS.

Je mag tijdelijk je huis of kamer verhuren. Er zijn wel een aantal regels waar je dan rekening mee moet houden.

Verhuren van je eigen huis

Koopwoning of -appartement
Je mag je koopwoning verhuren als de hypotheekakte dit niet verbiedt. Woon je in een appartement dat onderdeel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Dan ben je ook gebonden aan de regels van de VvE. Veel VvE’s hebben in hun splitsingsakte en reglementen opgenomen dat je jouw appartement alleen voor woondoeleinden mag gebruiken. Verhuren aan toeristen via bijvoorbeeld Airbnb is hiermee - vaak vanwege het bedrijfsmatige karakter - al snel in strijd.

Huurwoning
Wettelijk gezien mag een huurder zijn woning niet onderverhuren. Maar als de verhuurder het goed vindt, mag het wel. Wil een huurder een deel van de woning waar hij zelf in woont verhuren, dan mag het alleen als het een zelfstandige woonruimte is en als in het huurcontract staat dat het mag. Een zelfstandige woonruimte bestaat uit een eigen toegangsdeur die op slot kan, een woonkamer en een keuken. Iedere andere vorm van onderhuur is in strijd met de wet. Een huurder mag dus geen kamer verhuren als hij zelf huurder van deze kamer is, dat is illegale onderhuur. Verhuurt een huurder zonder toestemming zijn woning, dan kan de hoofdverhuurder naar de rechter stappen. In dat geval kan de rechter het huurcontract ontbinden en de huurder een schadevergoeding laten betalen.

Regels van de gemeente
Gemeenten hebben ook vaak regels waarin de verhuur aan een maximumtermijn is gebonden van enkele maanden of soms zelfs dagen per jaar. Ook moet de verhuurder belasting betalen, aan voorschriften van brandveiligheid voldoen en mogen de toeristen die het huis huren geen overlast veroorzaken. Deze regels verschillen per gemeente, check dus goed wat de regels voor jou in jouw gemeente zijn. Bij overtreding van de regels kan de gemeente je een boete geven.

Denk aan je buren
Let er ook op dat je huurders geen overlast veroorzaken bij de buren. Je buren kunnen je immers op burenhinder aanspreken. Daarom is het raadzaam om je buren in te lichten over jouw verhuurplannen. Zo worden ze bijvoorbeeld niet verrast door ‘vreemde bezoekers’ in het trappenhuis. Ook kan het handig zijn om je telefoonnummer aan je buren te geven wanneer je zelf afwezig bent.

Je leegstaande woning tijdelijk verhuren

Stel, je huis staat al lang te koop en je wilt het daarom verhuren. Dat mag! Dit is geregeld in de Leegstandswet. De Leegstandswet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Je kan jouw leegstaande woning tijdelijk verhuren door een vergunning aan te vragen bij de gemeente waar de woning staat. Je bank of andere hypotheekverstrekker moet daar ook toestemming voor hebben gegeven. Een woning tijdelijk verhuren onder de Leegstandswet heeft een aantal voordelen:

  • Je krijgt (een deel van) je dubbele woonlasten vergoed.
  • De verkoop van je woning gaat tijdens de gehele verhuurperiode gewoon door.
  • Een bewoonde woning wordt meestal sneller verkocht dan een leegstaande woning.
  • De huurder van je woning heeft geen huurbescherming.

Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandswet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurder heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. Dit betekent dat je de huur kan opzeggen als de woning is verkocht. Wel moet het huurcontract voor tenminste 6 maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Na een termijn van 5 jaar gaat de normale huurbescherming gelden voor de huurder. Om die reden zullen hypotheekverstrekkers zeer terughoudend zijn om toe te staan dat de woning langer wordt verhuurd.

Huurder aansprakelijk voor schade aan woning

Volgens de wet is de huurder aansprakelijk voor alle schade die aan de huurder kan worden toegerekend. De huurder moet die schade aan de woning herstellen. De woning moet teruggebracht worden in de oorspronkelijke staat, met uitzondering van normale slijtage ontstaan tijdens de huurperiode. Het is wel van belang dat je aan de huurder laat weten aan welke eisen de oplevering volgens hem moet voldoen. Doe je dat niet? Dan loop je het risico niet alle door jezelf gemaakte kosten vergoed te krijgen, maar alleen de kosten die de huurder had moeten maken om de schade te herstellen.

Er mag dus best wel wat als je de regels weet. Maar wat als je toch tegen gezeur aanloopt van je huisbaas of VvE? Dan is het fijn als je weet waar je staat op juridisch gebied. Met Gavin Legal heb je op zulke momenten goed juridisch advies binnen handbereik voor een goede prijs. Wil je meer weten? Hier lees je er alles over!