Verzekeringen zijn noodzakelijk, een verzekeraar niet.

Verzekeringen en banken worden vaak in een adem genoemd. Bill Gates heeft ooit gezegd dat “bankieren noodzakelijk is, maar banken niet”. Die belofte heeft zich nog niet helemaal waar gemaakt. Maar het is wel zo dat banken steeds meer beginnen te lijken op technologiebedrijven en dat steeds meer nieuwe technologiebedrijven zich richten op betaalverkeer, p2p lenen, chat-bots en automatisch beleggen. Denk maar aan Venmo, Funding Circle en Betterment.

Bij Gavin vinden we dat hetzelfde geldt voor verzekeraars…verzekeringen zijn noodzakelijk, maar verzekeraars niet. Uiteraard zullen verzekeraars niet van de een op de andere dag verdwijnen. Maar er zijn een aantal ontwikkelingen die verzekeraars van binnenuit drastisch zullen doen veranderen.

De eerste ontwikkeling is de daling van transactiekosten door toenemende concurrentie en technologische vernieuwingen. Daardoor wordt het in principe steeds goedkoper om bedragen bij klanten af te schrijven. Dat maakt dat we op den duur kunnen gaan richting het real-time incasseren van de werkelijke kosten van verzekeringen, namelijk de uitgekeerde en nog uit te keren schadebedragen. Het eventuele kleine restrisico kan dan worden herverzekerd of gewoon worden gedragen door de verzekerden zelf. Toch wordt deze mogelijke ontwikkeling nog niet omarmd door traditionele verzekeraars.

De tweede ontwikkeling, die samenhangt met de eerste, is dat de noodzaak van solvabiliteitskapitaal kan afnemen. Als er real-time kan worden geïncasseerd, waarom is het dan nog nodig om solvabiliteitskapitaal aan te houden? Het is niet efficiënt om een klant een premie te laten betalen, die de verzekeraar vervolgens voor hem of haar belegt in een fonds of een fund-to-fund, om vervolgens dit bedrag weer op te nemen en uit te keren aan iemand die schade heeft. Dit is het onnodig rondpompen van geld.

Als er real-time gaat worden geïncasseerd en er nagenoeg geen solvabiliteitskapitaal meer is, hebben we het dan nog wel over een verzekeraar? Of heeft technologie dan de verzekeraar vervangen? Het is in ieder geval zo dat mensen zich zullen willen blijven beschermen tegen risico’s. Dat zal niet veranderen. Dus: verzekeringen zijn noodzakelijk, maar een verzekeraar niet.

Het begin van deze ontwikkeling beginnen we al te zien. Bij Gavin passen we dit model toe op telefoonverzekeringen, fietsverzekeringen en reisverzekeringen. Kleine schadeverzekeringen lenen zich hiervoor het beste. Maar waarom zou dit op den duur ook niet kunnen voor verzekeringen met een uitlooprisico zoals autoverzekeringen? Bij een voldoende aantal klanten kunnen ook deze risico’s worden opgevangen. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringen.

Hoe snel het zal gaan is afwachten. Het is in ieder geval een ontwikkeling die ten bate gaat komen van klanten, want het aanbod wordt ruimer en de kosten zullen omlaag gaan. Met als eerste voorbeeld Gavin en ons nieuwe model voor verzekeringen.

meetgavin.com