Wat bedoelen we bij Gavin met risk-sharing.

Risk-sharing is het delen van risico’s tussen een groep mensen.

Dat lijkt op verzekeren maar is niet hetzelfde. Bij verzekeren wordt het risico overgedragen van de klant naar de verzekeraar. Daar staat een premie tegenover die van tevoren wordt bepaald door de verzekeraar en die voor de hele looptijd van de verzekering vaststaat. Omdat de verzekeraar geen verlies wil maken wordt de premie aan de voorzichtige kant vastgesteld. Door de toezichthouder worden ook allerlei eisen gesteld en berekeningen verlangd om aan te tonen dat de verzekeraar voldoende geld in kas heeft.

Bij het risk-sharing model van Gavin zijn er geen vaste maandelijkse premies. In plaats daarvan wordt er elke maand gekeken hoeveel schade er in de groep is geleden, dat totaal wordt verdeeld over alle deelnemers. Daar komt een bijdrage uit die dus elke maand kan verschillen. Om te zorgen dat je nooit teveel betaalt bepalen we van tevoren wat de maximale maandelijkse bijdrage is. Mocht het toch voorkomen dat er in een maand meer schade is dan de totale maximale bijdragen dan wordt een klein deel van de schade doorgeschoven naar de volgende maand. Het kan in uitzonderlijke gevallen dus voorkomen dat je je schade niet in een keer uitbetaald krijgt. We hebben de maximale bijdrage zo vastgesteld dat de kans hierop heel klein is.

Een ander groot verschil tussen traditioneel verzekeren en risk-sharing van Gavin is het belang. Bij een verzekering is zoals gezegd de premie van tevoren bepaald. Het gevolg daarvan is dat een verzekeraar zijn winst haalt uit het minimaliseren van het risico cq de schade. Elke euro die de verzekeraar minder hoeft uit te keren is directe winst. Dat leidt tot ingewikkelde polisvoorwaarden en verhalen over verzekeraars die nooit willen uitkeren.

Met het risk-sharing model van Gavin doen we dat radicaal anders. Wij stellen de schades van de klant centraal, omdat we vinden dat dat het uitgangspunt van onze overeenkomst is. Onze kosten en winst bestaan uit een kleine opslag van 15% op de totale schadelast. Je zou dus kunnen zeggen dat Gavin daarom graag schade uitkeert. Maar mocht het voorkomen dat er in een maand meer schade is dan wij aan maximale bijdragen kunnen vragen, dan verlagen wij ons opslagpercentage naar 5%. Zo dragen wij ons steentje bij om de maandelijkse betalingen zo laag mogelijk te houden. Dat vinden we wel zo eerlijk.

Net als car-sharing en home-sharing gebruikt Gavin risk-sharing en technologie om te innoveren in een vastgeroeste markt; de verzekeringsmarkt.
Nou goed, innoveren… In feite grijpt ons idee terug op het allereerste begin van verzekeren. Na een brand in een dorp werd er met de pet rondgegaan om de schade te kunnen herstellen. Waarom zijn we het sindsdien dan zo anders gaan doen? Dat vragen wij ons ook af.